FAQ

Når vi skal arbejde sammen, er det vigtigt for mig, at du ved hvordan det fungerer at være i et terapiforløb, og hvad du kan forvente. Alle forløb, ligesom mennesker, er forskellige, men der er alligevel en overordnet ramme, som er god at kende til. Måske har du aldrig prøvet det før, og skal i gang for første gang, eller måske kender du allerede til det at tale med en psykolog. Under alle omstændigheder kan du herunder finde viden om, hvordan det er at gå hos mig.

Hvordan foregår et terapeutisk forløb?

Herunder finde du oftest stillede spørgsmål og nyttig viden om, hvordan et terapeutisk forløb typisk ser ud.

 

“Når man fortæller, sætter man ting sammen, som for en stund, er itu”

Helene Hovmann

Første samtale

Inden vores første samtale er den en god idé at gøre sig nogle tanker om, hvad dine udfordringer er og hvad du har brug for hjælp til. Vi finder sammen ud af, hvad vi skal samarbejde omkring og lægger en plan for forløbet ved den første samtale.

Hvor ofte skal vi tale sammen?

Dette afhænger rigtig meget af individuelle behov og omstændigheder. Der er ingen fast regel for, hvor hyppigt terapisessioner bør finde sted, da det kan variere betydeligt fra person til person. De fleste starter dog med en ugentlig samtale.

Hvad hvis jeg er forsinket?

Hvis du er forsinket kan du sende mig en sms eller en mail, så jeg ved det.

Jeg kan desværre ikke tilbyde dig at lægge mere tid på i den anden ende, da jeg som oftest er booket hele dagen.

Hvor længe varer et forløb?

Der findes ikke en universel standard for, hvor lang tid et terapeutisk forløb bør vare. Jeg vil altid drøfte dette med dig undervejs i forløbet, så det altid tilpasses dine nuværende udfordringer, behov og terapeutiske mål.

Hvordan melder jeg afbud?

Du skal melde afbud senest 24 timer før vores aftale, da du ellers selv hæfter for sessionen uanset grunden til afbuddet.

Dette gælder også, hvis du har en sundhedsforsikring, da de desværre ikke dækker afbud eller udeblivelser.

Hvornår afsluttes et forløb?

Et forløb kan afsluttes grundet forskellige omstændigheder alt efter om du har en forsikring eller er selvbetaler. I den mest optimale verden afsluttes et forløb når du oplever en klar bedring, der varer ved, en mere nuanceret forståelse af dig selv og i sidste ende en større tro på egne evner og formåen. Hvis du tror på at du kan klare de udfordringer, som må dukke op, og føler at du har mere viden til at gøre det, så er du rigtig godt stillet.

Hvad arbejdes der med i terapien?

Terapeutiske forløb tilpasses altid til den enkelte og kan se forskellige ud. Herunder kan du læse lidt om nogle af de ting, der kan være nyttige og vigtige at arbejde med i terapi.

Forandring

Forandring i terapi refererer til de positive ændringer, der finder sted hos en klient som et resultat af terapeutiske interventioner. Dette indebærer ofte udvikling og forbedring af mentale, emotionelle eller adfærdsmæssige tilstande. Terapeutisk forandring kan manifestere sig på forskellige måder, herunder øget selvforståelse, bedre håndtering af følelser, ændringer i adfærdsmønstre eller mere tilfredsstillende interpersonelle relationer.

Forståelse og bearbejdning af traumer

Forståelse og bearbejdning af traumer i terapi indebærer en dybdegående erkendelse af de følelsesmæssige, kognitive og neurologiske konsekvenser af traumatiske oplevelser. Terapeuten arbejder ofte med klienten for at skabe et trygt og tillidsfuldt terapeutisk rum, hvor klienten kan udforske og dele deres traumatiske erfaringer.

Bearbejdning af traumer kan involvere forskellige terapeutiske metoder, herunder samtaleterapi, kognitive teknikker, adfærdsmæssige strategier og kropsorienterede tilgange. Målet er at hjælpe klienten med at integrere og forstå deres traumatiske oplevelser på en måde, der muliggør heling og genopretning.

Emotionsregulering

Emotionsregulering refererer til evnen til at forstå, håndtere og ændre ens egne følelser og reaktioner på en hensigtsmæssig måde. Det indebærer at være opmærksom på ens følelser, forstå årsagerne bag dem og være i stand til at regulere dem for at opretholde et sundt følelsesmæssigt velvære.

Ressourcefokus

Ressourcefokus i terapi refererer til en tilgang, hvor terapeuten og klienten fokuserer på klientens styrker, ressourcer og positive aspekter i stedet for primært at koncentrere sig om problemer og svagheder. Denne tilgang søger at skabe et positivt terapeutisk miljø, der fremmer klientens velvære og personlige udvikling.

Sorgbearbejdning

Sorgbearbejdning refererer til den proces, en person går igennem for at håndtere og komme igennem sorgen efter tabet af en elsket. Det er en individuel og følelsesmæssig rejse, og der er ingen fastlagt opskrift på, hvordan man skal bearbejde sorg, da det varierer fra person til person.

Selvaccept og selvomsorg

Selvaccept refererer til evnen til at acceptere og omfavne sig selv fuldt ud, inklusive ens styrker, svagheder, fejl og unikhed. Det indebærer at anerkende og respektere ens egen identitet uden at sammenligne sig med andre eller føle sig presset af samfundets forventninger.

Selvomsorg handler om at tage vare på sit eget velvære, både fysisk og følelsesmæssigt. Det indebærer at prioritere tid og energi på at opfylde ens egne behov og skabe sunde vaner. Selvomsorg kan omfatte alt fra at dyrke motion og spise sundt til at dyrke aktiviteter, der bringer glæde og afslapning.

Både selvaccept og selvomsorg spiller en vigtig rolle i at opretholde en positiv mental sundhed og trivsel.

Mental fleksibilitet

Mental fleksibilitet refererer til evnen til at tilpasse sig og håndtere forskellige mentale udfordringer og skiftende situationer. Det indebærer at være åben over for forskellige perspektiver, ideer og løsninger, samt at kunne tilpasse sig ændringer i ens tankegang eller adfærd. En person med høj mental fleksibilitet er i stand til at tilpasse sig nye opgaver, overvinde modgang og bevare en åben og adaptiv tilgang til livet. Mental fleksibilitet er ofte knyttet til emotionel intelligens og er en værdifuld egenskab, der kan hjælpe med at håndtere stress, fremme trivsel og styrke evnen til at håndtere livets udfordringer.

Mentalisering

Mentalisering refererer til evnen til at forstå ens egne og andres mentale tilstande, tanker, følelser og intentioner. Det indebærer at kunne tænke over og forstå, hvad der foregår i sindet, både hos en selv og andre mennesker. Mentalisering spiller en vigtig rolle i sociale interaktioner og i udviklingen af sunde relationer. Evnen til at mentalisere bidrager til en dybere forståelse af sig selv og andre, hvilket kan være central i terapi og i forbedringen af mentalt velvære.

Ansvar og “Agency”

At tage ansvar for eget liv, egen udvikling og adfærd, samt at blive i stand til at have indflydelse og ressourcer til at udleve sit potentiale.

I terapi refererer “agency” til klientens evne til at handle autonomt og tage kontrol over sit eget liv. Det indebærer at opmuntre klienten til at træffe beslutninger, udtrykke ønsker og tage ansvar for sit eget velbefindende.

“Ansvar” i terapi handler om klientens evne til at erkende og påtage sig ansvaret for sine handlinger, tanker og følelser. Terapeuten hjælper ofte klienten med at udforske og forstå, hvordan de kan tage ansvar for deres eget liv og skabe positive forandringer.

Integration og balance

At skabe balance i sin egen væren betyder her at kunne skabe sammenhæng mellem selvværd, selvbillede og selvideal. Altså hvem er jeg, hvem tror jeg, at jeg er, og hvem ville jeg gerne være.

Bevidsthed

Besvidsthed refererer til den tilstand af bevidsthed, hvor vi er opmærksomme på vores egne tanker, følelser, og omverdenen omkring os. Det er en kompleks og dynamisk proces, der involverer opfattelse, opmærksomhed, hukommelse og andre kognitive funktioner.

Psykoedukation

Psykoedukation refererer til en form for terapeutisk intervention, der fokuserer på at give klienter information og viden om psykologiske og mentale sundhedsrelaterede emner. Målet er at styrke klientens forståelse af deres egne udfordringer og fremme mestring af symptomer og problemer.

I psykoedukation inden for terapien på dansk vil terapeuten typisk arbejde på at informere klienten om aspekter af deres mentale sundhed, herunder symptomer, årsager, behandlingsmuligheder og copingstrategier. Dette kan omfatte at udforske tankemønstre, adfærdsmønstre, og måder at håndtere stress og belastning på.

Gode råd og overvejelser, når du er i et forløb

Skriv gerne ned

Det kan være en rigtig god idé, at købe en notesbog eller en blok, som du har med til samtalerne. Du kan bruge den på forskellig vis, fx ved at skrive vigtige overvejelser og tanker ned inden samtalerne, men det kan også bruges under en samtalen eller umiddelbart efter. Det fungerer rigtig godt ift. at huske gode pointer bedre og dermed kunne processere og arbejde mere bevidst.

Udviklingen sker mellem sessionerne

Udvikling sker ofte i hverdagen, når du anvender de færdigheder, indsigter og værktøjer, du har øvet dig på i samtalerne. Nogle gange får du måske opgaver med hjem, som vil opfordre dig at at reflektere over tanker, adfærd, følelser eller kropslige fornemmelser, som alle giver dig og mig uvurderligt indblik i hvordan livet leves mellem vores samtaler.

Flere refleksioner

Når man går i terapi, kan mange opleve at de har flere tanker og følelser, der kommer op til overfladen – nogle gange også de svære. Det er helt normalt og er ikke negativt, men snarere nødvendigt for at kunne forstå sig selv bedre, håndtere udfordringer mere konstruktivt og i det hele taget navigere bedre i både fortidstraumer og nuværende problemstillinger.

Metoder

Jeg arbejder primært eklektisk og multiteoretisk. På den måde kan jeg arbejde med personen i fokus, hvor metoderne glider mere i baggrunden for den indviduelle situation og dermed tilpasses den terapeutiske proces. Jeg er dog meget ærekær omkring de metoder, som jeg arbejder med og lader mig inspirere af og efteruddanner mig indenfor. Jeg arbejder med metoder, der hver især i kombination bidrager til en holistisk forståelse af den enkelte person, på både det sanse-, følelses- og tankemæssige plan samt med en neurologisk forståelse af hjernens funktioner samt nervesystemet.

Kontakt mig her:

Mobil

26240184 (sms/opkald)

Email

psykolog@helenehovmann.dk

Adresse

Blegdamsvej 112A, 2100 Kbh Ø

Åbningstider

Tirs – Fre: 09.00-15.00

Andre tider kan aftales efter behov