Psykisk/fysisk vold

Partnervold kan udmynte sig både psykisk og fysisk. Begge dele er strafbart og skadelige for offerets mentale helbred. Hvis du oplever systematisk partnervold kan det være svært at bryde ud af. Det er der mange grunde til, men en af de største faktorer er isolation og det traumebånd, som kan opstå i voldelige relationer.

Traumebånd

Definition af psykisk vold
Psykisk vold i nære relationer er gentagne handlinger, som nedgør, ydmyger, krænker, manipulerer, truer eller isolerer. Handlingerne kan ske i affekt eller være planlagte og have til formål at kontrollere eller begrænse den voldsudsattes livsudfoldelse (kilde: www.levudenvold.dk)

Definition af fysisk vold
Fysisk vold er en fysisk handling, der – uanset formålet – krænker en anden persons integritet, og som kan skræmme, smerte eller skade personen.

Fysisk vold er den form for vold, som er mest synlig, fordi den ofte efterlader synlige mærker og giver fysisk smerte. I værste fald kan fysisk vold være livsfarlig (Kilde: www.socialstyrelsen.dk)


Oplever du partnervold kan du henvende dig hos mig for en anonym samtale. Er du i fare kan du henvende dig på et af landets krisecentre og få akut hjælp til både dig og dine børn. Du er ikke alene og der er hjælp at hente. Lev uden Vold har en hotline, hvor du kan ringe døgnet rundt på 1888 helt anonymt, og få hjælp og rådgivning med det samme.

Se også liste med krisecentre her: https://levudenvold.dk/for-fagfolk/krisecentre-og-andre-radgivningstilbud/kvindekrisecentre/