Spædbarnsdød

Der kan være rigtig meget at forholde sig til i tiden lige efter du har mistet dit barn. Tanker og følelser som overvælder dig og praktiske beslutninger der skal træffes. Måske er det ovenikøbet første gang du oplever et dødsfald i familien.

Og hvem skal du støtte dig til eller tale med?

Når vi som mennesker befinder os i en akut krise fordi vi mister et lille barn, kastes vi ud i et virvar af følelser. Det kan være rigtig svært at være i en periode i ens liv, hvor man ikke kan genkende de samme følelsesmæssige reaktioner som man kender. Faktisk kan man føle sig som en helt anden – en ny og forandret udgave af sig selv.

Sorg er faktisk ikke en decideret følelse, men snarere en tilstand, hvor man kan opleve mange turbulente følelser på samme tid.

Måske du kan nikke genkendende til:

  • At føle sig ensom og alene med din store sorg over tabet og savnet af dit barn.
  • At føle sig vred og uretfærdigt behandlet af skæbnen/livet/Gud.
  • At føle skyld og skam.
  • Indimellem at føle glæde og stolthed over dit barn, på trods af at det er dødt, og undres over dette.
  • Ikke at kunne finde indre ro eller mening med dit tab.
  • At savne dit barn så meget at det gør fysisk ondt.
  • At føle at ingen forstår dig, så du isolerer dig.
  • Ikke at kunne forstå hvorfor det skete, eller hvordan det kunne ske for lige netop dig.
  • At føle sig forvirret, og i tvivl om hvordan du skal håndtere alle de mange følelser.

Det er en stor udfordring at skulle håndtere disse mange tilstande, følelser og tanker på een gang. Derfor er det enormt vigtigt at du har nogle at tale med og et godt netværk af venner og familie, som står klar til at lytte. Du kan også møde andre som har prøvet det samme i Landsforeningen Spædbarnsdød og/ du kan tale med en professionel behandler om dit barn, din sorg og forvirring.

Jeg har mange års erfaring i at tale med både mødre og fædre, som har mistet, både som privatpraktiserende psykolog og som frivillig gruppestarter i Landsforeningen Spædbarnsdød. I 2007 mistede jeg selv en lille fin datter i uge 35 af graviditeten. Hendes hjerte holdt pludselig op med at slå, og der fandtes ingen medicinsk forklaring på at hun døde.

Jeg har sidenhen besluttet mig for, at den erfaring jeg uundgåeligt fik, ikke skulle være forgæves. Derfor har jeg valgt at specialisere mig indenfor sorg og livskriser, og jeg tilbyder nu par- og individuelle samtaler for mødre og fædre, der har brug for hjælp i tiden efter de har mistet deres barn. Kontakt mig for at booke en tid, så vi sammen kan finde ud af lige præcis det du/I har brug for.

Æret være alle vores små børns minder.