Heling af traumer

Et traume behøver ikke at fylde alt i dit liv. Det vil det måske, og kan føles sådan for en tid, men det er muligt at hele dit traume og at bryde med traumatiske bånd fra fortiden.

Jeg oplever, at det er muligt at arbejde med de traumer, som påvirker dig og at lære at leve med de blå mærker, som nu engang er til stede.

Jeg arbejder primært narrativt, mindfulnessbaseret (ift. somatik og beroligelse af nervesystemet) samt eksistentialistisk med traumer. Det betyder at jeg har fokus på at du i terapien kan lære at fortælle om dine traumer og samtidigt dulme et overreaktivt nervesystem med beroligende teknikker. Jeg oplever, at disse tilgange i kombination kan afhjælpe kroppens hyperarousal og lære mennesker, at leve med livsforandrende hændelser på en bedre måde. Den eksistentialistiske tilgang tilbyder os sammen at tale om, hvad denne her hændelse og traumet i sig selv har betydet for dit liv, din meningsdannelse i livet og den frihed eller mangel på samme, som du oplever. Særligt, hvis du har frygtet for dit liv, taler vi også om døden, mødet med den eller blot tankerne om egen eller andres dødelighed. Det er helt normalt at opleve eksistentielle udfordringer eller bekymringer efter en traumatisk hændelse. Det kigger vi trygt på sammen.

Kontakt mig gerne, hvis du vil høre mere.