Metodisk inspiration

Hvilke metoder arbejder vi sammen ud fra, og på hvilken måde?

Jeg arbejder primært eklektisk, multiteoretisk og integrativt. Dette gør mig i stand til at have personen og mennesket i fokus, hvor metoderne glider mere i baggrunden for den indviduelle situation og dermed tilpasses den terapeutiske proces. Jeg er dog meget ærekær omkring de metoder, som jeg arbejder med, lader mig inspirere af og efteruddanner mig indenfor. Jeg arbejder med metoder, der hver især i kombination bidrager til en holistisk forståelse af den enkelte person, på både det sanse-, følelses- og tankemæssige plan samt med en neurologisk forståelse af hjernens funktioner samt nervesystemet.

Sorgterapi

Sorgterapi er en form for terapi, der er designet til at hjælpe personer med at håndtere sorg og tab. Vi arbejder sammen for at udforske og bearbejde de følelsesmæssige reaktioner, der opstår som følge af tab, såsom dødsfald, skilsmisse eller andre former for tab.

I sorgterapi gives du rum til at udtrykke og forstå din sorg, vrede, tristhed og andre følelser. Jeg hjælper dig med at identificere og håndtere eventuelle komplicerede eller fastlåste sorgreaktioner. Terapien kan også fokusere på at finde måder at ære den tabte person og forståelsen af, at en relation og betydningen af denne aldrig forsvinder i ens liv, selvom en person er gået bort.

Målet med sorgterapi er at støtte dig i at integrere tabet i dit liv, opnå accept og finde måder at regulere følelsesmæssige tilstande samtidig med at du mindes og ærer det, du har mistet. Jeg fungerer som en støttende og vejledende kilde gennem sorgens to processer vha. toprocesmodellen.

Narrativ terapi

Narrativ terapi er en tilgang, hvor vi fokuserer på de historier, som du fortæller om dit liv eller din situation. Du hjælpes til at udforske og dekonstruere de negative eller begrænsende fortællinger og får i stedet mulighed for at genopbygge en mere positiv og konstruktiv selvfortælling. Særligt ser vi sammen på ordbrug, værdier og allerede iboende ressourcer hos dig, og får dem mere i spil i dit liv.

Narrativ terapi fokuserer på at adskille personen fra problemet, hvilket kan hjælpe dig med at se problemet for det, som det er, og se dig selv mere nuanceret som menneske. Dette kan bidrage til øget selvaccept og empowerment.

Kort sagt handler narrativ terapi om at ændre de historier, vi fortæller os selv om vores liv og problemer for at fremme personlig vækst og trivsel.

NARM

Neuroaffektiv relationsmodel (NARM) er en terapeutisk tilgang, der fokuserer på at helbrede traumer og arbejde med komplekse traumelidelser. NARM tager højde for både kropslige og følelsesmæssige aspekter af traumer og arbejder på at genoprette sunde forbindelser mellem disse to områder.

Du hjælpes med at udforske, hvordan tidlige traumatiske oplevelser kan have påvirket din selvopfattelse og evne til at opretholde sunde relationer. Dette understøttes særligt af det psykodynamiske element i terapiretningen, som handler meget om hvordan de tidlige relationer påvirker relationer i nutiden. Tilgangen udforsker også hvordan uløste konfliker og tidlige oplevelser kan bearbejdes.Gennem NARM-terapi arbejder vi også sammen på at du kan genopbygge selvreguleringsevner og forbedre din forståelse af, hvordan traumatiske oplevelser påvirker det nuværende levede liv. 

Mindfulness

Mindfulness i terapi refererer til en tilgang, hvor du opfordres til at være opmærksom på og nærværende i øjeblikket uden dømmende tanker. Dette indebærer ofte at fokusere på ens åndedræt, krops-fornemmelser og tanker, uden at forsøge at ændre dem. Formålet er at øge selv-bevidsthed, reducere stress og hjælpe dig med at acceptere og forholde dig mere nuanceret til tanker og følelser.

Vi kan sammen øve mindfulness-teknikker som meditation, åndedrætsøvelser og kropsscanning til at støtte dig i opmærksomhedstræning, stress-/ og angstreducering samt til regulering af nervesystemet.

Mange tror, at mindfulness handler om at finde ro, og det gør det på den ene side også, men det handler i endnu højere grad om at lære at skifte fokus fx ved ubehagelige eller indtrængende tanker.

Somatic Experiencing

Somatic Experiencing (SE) er en terapimetode, der fokuserer på at forstå og arbejde med kroppens reaktioner på traumer og stress. I SE-terapi hjælper du til at blive mere opmærksom på kroppens fornemmelser og reaktioner for at frigøre fastlåst energi. Metoden sigter mod at genoprette kroppens naturlige balance og regulere reaktioner på traumatiske begivenheder.

Aftaler vi at afholde en SE-session omkring en enkeltstående traumatisk oplevelse guides du til at have opmærksomhed på kropsfornemmelser i guidede øvelser for at forstå og bearbejde traumatiske oplevelser på en sikker og gradvis måde. Vi arbejder således både på at fornemme kroppen når den har det godt og har et ståsted, samt forsigt at bevæge sig hen, hvor den mærker at blivet trigget. Sammen arbejder vi med at genoprette forbindelsen mellem sind og krop for at fremme helbredelse og trivsel.

Eksistentiel terapi

Eksistentiel terapi er en tilgang inden for psykoterapi, der fokuserer på de grundlæggende eksistentielle spørgsmål og udfordringer i menneskets liv. Terapeuten hjælper klienten med at udforske spørgsmål om meningen med livet, døden, frihed, ensomhed og ansvar.

I eksistentiel terapi betragtes psykiske problemer ofte som resultatet af manglende overvejelser eller manglende evne til at håndtere disse eksistentielle spørgsmål. Terapeuten hjælper klienten med at opnå en dybere forståelse af deres egne værdier og eksistentielle overvejelser og støtter dem i at tage ansvar for deres livsretning.

Denne terapi tilskynder klienten til at udforske og acceptere de eksistentielle udfordringer, der er en naturlig del af det at være menneske, og hjælper dem med at opnå større selvindsigt og meningsfuldhed i deres liv.

ACT

ACT (Acceptance and Commitment Therapy) er en form for mindfulnesbaseret kognitiv adfærdsterapi, der fokuserer på at hjælpe personer med at acceptere deres tanker og følelser uden at forsøge at kontrollere og bekæmpe dem. I stedet for arbejder man i ACT ud fra bl.a. seks centrale komponenter:

  • Accept
  • Defusion
  • Kontakten med nuet
  • Selvet som kontekst
  • Værdier
  • Engageret handling 

Emotionsfokuseret terapi (EFT)

Emotionsfokuseret terapi (EFT) er en form for kognitiv adfærdsterapi, der fokuserer på at hjælpe folk med at udvikle færdigheder til at genkende og forstå deres følelser. EFT er baseret på ideen om, at vores tanker og adfærd ofte er drevet af vores underbevidste følelsesmæssige behov eller ønsker. Når vi bliver opmærksomme på disse behov, kan vi begynde at træffe bevidste valg i stedet for automatisk at reagere på dem.

EMDR

Efteruddannelse på vej…

Kognitiv Terapi

Kognitiv terapi er en psykoterapeutisk tilgang, der fokuserer på at identificere og ændre uhensigtsmæssige tanker og overbevisninger hos klienten. Terapeuten hjælper klienten med at blive opmærksom på de negative eller destruktive tankemønstre, der kan bidrage til psykiske problemer som angst eller depression.

I kognitiv terapi arbejder klient og terapeut sammen for at udfordre og revidere disse negative tanker. Målet er at erstatte dem med mere realistiske, konstruktive tanker, hvilket forventes at føre til ændringer i følelser og adfærd. Terapeuten bruger ofte forskellige teknikker, herunder spørgsmål, øvelser og hjemmeopgaver, for at støtte klienten i denne proces.

Kognitiv terapi er evidensbaseret og bruges ofte til at behandle en række psykiske problemer, herunder angstlidelser, depression og OCD (tvangstanker og tvangshandlinger). Terapeuten og klienten samarbejder aktivt for at forbedre klientens mentale sundhed og trivsel.

Tavlebrug

Jeg anvender ofte en tavle i samtalerne. Det kan hjælpe dig til at konkretisere, finde temaer og se mønstre, som alt sammen gør det nemmere at skabe overblik og forandring.

Visuel repræsentation:
Tavlen giver en visuel repræsentation af temaer og emner, hvilket kan hjælpe dig med at forstå og organisere komplekse tanker og følelser.

Struktur:
Det hjælper med at skabe struktur i terapisessionen og kan hjælpe dig med at se sammenhænge og mønstre i tanker og følelsesliv.

Objektivitet:
Tavlen kan give en objektiv platform til at udforske emner, hvilket kan mindske følelsen af sårbahed og gøre det lettere at tale om vanskelige emner.

Mindsker glemsomhed: Brugen af tavlen kan reducere risikoen for at glemme vigtige punkter eller indsigt, der er opnået i terapisessionen.

Hjemmeopgaver:
Tavlen kan også bruges til at lave konkrete hjemmeopgaver, der hjælper dig med at arbejde videre med de vigtigste emner mellem sessionerne.

Konkrete øvelser

Terapeutiske øvelser i en session kan bidrage på forskellige måder afhængigt af personens behov. Her er nogle specifikke eksempler:

Emotionel processering:
Dette kan involvere at bruge teknikker som følelsesidentifikation, følelseskortlægning eller andre metoder til at hjælpe klienten med at identificere, udforske og udtrykke deres følelser fuldt ud. Dette kan hjælpe med eksempelvis af fremme håndteringen af angst eller trigger-emotioner.

Selvbevidsthedsudvikling:
Psykologer kan bruge aktiviteter som mindfulness, guidede visualiseringer eller lignende til at hjælpe klienter med at blive mere bevidste om deres tanker, adfærd og reaktioner i realtid. Denne øgede selvbevidsthed kan gøre det lettere for dem at identificere de aspekter af sig selv eller deres situation, de måske undgår – så de bedre kan acceptere og forstå og eventuelt handle på nye måder i svære situationer.

Værdikort:
Kortene er et inspirerende og grundigt redskab til at forstå de vigtigste værdier i en persons liv og gøre dem både mere synlige og konkrete. Dette kan bruges som et redskab til at opnå mere indsigt og i sidste ende leve et mere meningsfuldt og intentionelt liv på egen præmisser.

Eklektisk terapi

Som man kan læse ovenfor er jeg inspireret og har efteruddannet mig indenfor flere typer af metoder. Jeg arbejder således eklektisk med personen i fokus og metoderne som et sekundært element.

Eklektisk terapi er en tilgang til terapi, hvor psykologen bruger en kombination af forskellige terapimetoder og teknikker for at skræddersy behandlingen til den enkelte person. Målet er at finde de metoder, der bedst passer til dennes behov, problemstillinger og personlige karakteristika. Denne tilgang anerkender, at forskellige mennesker har forskellige måder at bearbejde på, forstå sig selv og verden på og dette, hvilket kræver forskellige tilgange og mulige perspektiver.

Eklektisk terapi kan inkludere elementer fra eksempelvis ovenstående metoder og teraputiske retninger.

Går du i forløb hos mig, vurderer jeg i samarbejde med dig, hvilke metoder der er mest hensigtsmæssige for at hjælpe med at løse de aktuelle udfordringer. Dette giver en mere fleksibel tilgang til terapi, der kan tilpasses individuelle behov og mål og kan give et mere dynamisk samarbejde.

I praksis kan eklektisk terapi være en effektiv måde at arbejde med en bred vifte af psykologiske og følelsesmæssige udfordringer.

 

 

 

Kontakt mig her:

Mobil

26240184 (sms/opkald)

Email

psykolog@helenehovmann.dk

Adresse

Blegdamsvej 112A, 2100 Kbh Ø

Åbningstider

Tirs – Fre: 09.00-15.00

Andre tider kan aftales efter behov