Mindfulness

Mindfulness meditation er populært i Danmark og bliver anvendt i dag, i virksomheder, på hospitaler, i psykiatrien, osv. Som person er det vigtigt at blive informeret om hvad mindfulness konkret er.

Mindfulness øvelser er en træning af dit sind, hvor du lærer at træne din opmærksomhed. Du kan træne hvordan du flytter din opmærksomhed og dit fokus på fx dine tanker, følelser og kropslige fornemmelser. Med mindfulness bliver du bedre i stand til at styre dit sind, så det ikke styrer dig. For at du kan mærke en afgørende forskel når du træner mindfulness, bør du i perioder bruge de ting du lærer i terapien. Kun ved kontinuerlig øvelse kan du praktisere en mindful og nærværende hverdag. Mindfulness er ikke en quick-fix løsning, men en måde at anskue livet på, der kan hjælpe dig ud af en travl hverdag ved at fokusere mere på at “være” fremfor blot at “gøre”. Når vi er travle og stressede kan hverdagen køre meget på automatik uden at vi egentlig mærker efter, hvordan vi har det eller hvordan vi godt kunne tænke os at have det. Hvis man lever sit liv på denne måde i længere tid, kan det resultere i manglende glæde eller overskud. Derfor er det vigtigt at sætte tempoet ned og blot være midt i alt det som kræves i en hverdag med arbejde, familie og vigtige begivenheder.

Hvad opnår du ved mindfulness træningen?

Mindfulness er at være til stede med fuld opmærksomhed, lige her og lige nu. Det er at have alle sanser åbne, og at være opmærksom på dine tanker, følelser og sanseindtryk. Uden at bedømme dem, og uden at vurdere det du oplever. Derefter handler det om at slippe det uden at reagere på det. Det kan fx være at vi mærker en ulmende vrede, jalousi eller nedtrykthed. Det starter i det små med at være en fjern fornemmelse, der efterhånden vokser sig større og større indeni os. Til sidst reagerer vi, måske voldsomt udaftil, fordi følelsen og fornemmelserne blev misfortolket, dømt og reageret på.

I mindfulness træner du den ultimative frihed: nemlig at slippe fri af sindets tyranni. Det betyder at du ikke lader dig kontrollere af dine spontane tanker og følelser som hurtigt kan resultere i negative adfærds- eller tankemønstre. I stedet er du i kontrol over, hvordan du vælger at reagere på det du mærker. Gennem træning bliver du mere i stand til at forholde dig til, hvordan du vil leve dit liv i oversensstemmelse med din naturlige kerne. Når du bevidst træner dit sind bliver du bedre i stand til at vælge hvordan du vil opleve det der sker i dig og omkring dig, samt hvordan du vælger at reagere på det.

Når du er i en mindfuld tilstand har du:

  • et roligt sind
  • en bedre dømmekraft
  • kontrol over dine reaktioner og handlinger
  • og en accept af virkeligheden som den er

Kontakt mig for at høre mere om hvordan mindfulness kan få en vigtig betydning for dig og dit liv.