Udfordringer på arbejdspladsen

I en virksomhed kan og vil der undertiden opstå konflikter. Det kan fx være interpersonelle konflikter eller gruppe-konflikter. Konflikter kan både føre til udvikling, men uden den rette håndtering kan en konflikt tære på virksomheden og alle involverede personer. Derfor er det vigtigt at handle med det samme og få løst op for problemet så hurtigt som muligt. Nogle gange kan det være svært som leder eller chef at træffe den endelige beslutning om at få gjort noget ved konflikten. Det er vigtigt at huske på at konflikter i sig selv ikke er vanskeligere end at der altid findes en eller flere løsninger. I nogle tilfælde kan løsningen være at få en uvildig konfliktmægler til at vurdere omfanget af konflikten og til at fastsætte en handlingsplan.

Det første skridt er samtaler med alle involverede personer. Alles perspektiver og meninger er vigtige. Alle mennesker har forskellige måder at håndtere sådanne udfordringer på, og kan have forskellig konfliktadfærd fra situation til situation. Formålet med de individuelle samtaler er at den enkelte forstår sig selv og sin egen rolle bedre.

Næste skridt er at få sammensat en handlingsplan for selve konflikthåndteringen i hele gruppen. Konflikthåndteringen vil især handle om at skabe en forandring til gavn for den enkelte og for virksomheden. Dette sker ved et opfølgningsmøde for hele personalegruppen. Formålet med gruppemødet er at alle vil få en bredere forståelse af hinanden og lære hvordan den enkelte kan håndtere konflikterne på en anden måde.