Eksistentielle kriser

Har du på det seneste oplevet at du ikke kunne genkende dig selv, dine tanker eller følelser? Måske har du været ude af stand til at gøre de ting du plejede at holde af, ting som pludselig føles fremmede. Du føler måske at noget er forandret og det har stået på gennem lang tid, men det er først nu at du virkelig lægger mærke til at du ikke har lyst til at fortsætte på denne måde.

Når vi som mennesker bliver bevidste om at vi ikke lever vores liv på den måde vi gerne vil det, og ikke ser os i stand til at ændre situationen, kan det udløse en form for livskrise. Nogle gange ved vi med sikkerhed hvorfor denne tilstand inden i os er opstået. Måske har du endda været ude for en forfærdelig oplevelse, mistet en kær, gennemgået en skilsmisse, mistet dit job eller været pårørende til en person med fysisk eller psykisk sygdom. I sådanne tilfælde oplever mange, at de efterfølgende befinder sig i en form for eksistentiel livskrise, hvor der stilles spørgsmål til hele livets eksistens.

I andre tilfælde kan det også ske, at det er svært at finde ud af hvad der har udløst krisen eller den manglende lyst til tilværelsens vilkår. Derfor bliver det måske endnu sværere at finde ud af hvad der skal gøres for at udvikle evnerne til at håndtere udfordringerne. Og hvordan skaber man så mening med sin eksistens – med livet?

Går man selv og forsøger at håndtere situationen uden at lykkes, kan det på længere sigt føre til generel utilfredshed og manglende livsglæde. Lever vi triste og forvirrede liv, uden at få hjælp, kan utilfredsheden udvikle sig til et liv præget af meningsløshed. Måske har man oplevet at det er umenneskeligt svært at ændre på sine tanker. Vi har alle en lang række tillærte handlemønstre, følelsestilstande og vaner, som vi lever med, og lever efter, om som vi ubevidst gentager. Disse mønstre kan gøre, at vi føler at vi står i de samme situationer gentagne gange uden at opleve en forandring. Og det bliver svært at handle. Heldigvis er der hjælp at få. Samtaleterapi med en professionel kan hjælpe dig til at blive mere bevidst om disse mønstre og lære hvordan du enten ændrer dem eller lærer at leve som et helt menneske i en verden og en tilværelse som giver mening for dig.

Jeg er meget optaget af eksistentialistisk samtaleterapi. I denne samtaleterapi vil der være praktiske øvelser, som kan hjælpe dig til at forstå dig selv bedre, så du kan finde den vej du ønsker dit liv skal udforme sig. Ofte handler det om den historie vi fortæller om os selv. Det er denne fortælling der viser hvilken betydning du lægger i de ting du gør, og den måde du opfatter dig selv på. Jeg arbejder meget med hvordan man selv kan skabe en mening med sin tilværelse. Forfærdelig oplevelser er meningsløse, men den måde du håndtere dem på kan godt give mening for dit videre liv. Hos mig vil jeg tilbyde dig forskellige perspektiver på, hvordan man kan handle eller tænke anderledes. Og gennem forskellige øvelser eller eksistentielle spørgsmål kan du blive mere fortrolig med din historie og dig selv, så du kan skabe lige det liv du ønsker.

Kontakt & Praktisk Info

Helene Hovmann,
Psykolog (cand.psych)

Trepkasgade 17, kld.
2100 København Ø

Kontakt mig pr. e-mail:
psykolog@helenehovmann.dk

Cvr.: 34749876

PRISER

Jeg tilbyder både individuel samtaleterapi og parterapi, samt besøg i virksomheder. Kontakt mig for at høre nærmere om muligheder og priser.

TILSKUD FRA PRIVAT SUNDHEDSFORSIKRING

Nogle private sundhedsforsikringer yder støtte til psykologhjælp. Forhør dig hos dit forsikringsselskab og medbring eventuel dokumentation ved vores første samtale.

 

TILSKUD FRA KOMMUNE

I nogle tilfælde yder kommunen støtte til psykologhjælp, hvis indtægtsforhold og behov stemmer overens. Forhør dig i borgerservice og medbring eventuel dokumentation ved første vores samtale.

 

BETALING OG AFBUD

Betaling foregår kontant eller med mobilepay efter hver samtale eller via netbank inden samtalen. Fakturaen sendes pr. mail til dig efterfølgende. Bliver du forhindret i at komme bedes du melde afbud via mail, sms eller ved at ringe til mig senest kl 14.00 dagen inden vores aftale. Ved udeblivelse eller for sent afbud opkræves fuldt honorar.

 

Om Psykologen

Jeg hedder Helene og er uddannet psykolog fra Københavns Universitet. Undervejs i mit studie har jeg specialiseret mig indenfor klinisk psykologi, og herunder krisepsykologi, sorgarbejde og generelle belastningsreaktioner i livet. Jeg søger hele tiden at udvikle min faglighed  og har derfor også gennemført en narrativ efteruddannelse i traumebehandling på DISPUK (www.dispuk.dk)

Siden 2009 har jeg været frivillig gruppestarter i Landsforeningen Spædbarnsdød (www.spaedbarnsdoed.dk), hvor jeg har opstartet grupper for forældre der har mistet et spædbarn. Forudsætningen for at være gruppestarter er, at man selv har mistet et barn. I 2007 mistede jeg desværre en lille pige, hvilket grundlagde en både personlig og faglig interesse indenfor sorg, tab og krise. Jeg har sidenhen været fast besluttet på at min erfaring ikke skulle være forgæves, men til hjælp for andre.

Jeg arbejder fortsat hos Landsforeningen Spædbarnsdød og har også arbejdet som både frivillig Livlinekonsulent og som daglig leder i den humanitære forening Livline i Sorgen (www.livlineisorgen.dk), der er et akut tilbud om støtte til børnefamilier, der mister enten en søskende eller en forælder.

Jeg arbejder ud fra de etiske principper for nordiske psykologer som du kan læse om lige her: Etiske principper for nordiske psykologer. Disse principper omhandler den etiske praksis for psykologer og deres klienter.

I mit arbejde som psykolog, vægter jeg et trygt og empatisk samarbejde med de mennesker jeg taler med. Jeg sørger for rolige rammer, så der er plads og rum til at tale om de ting der er vigtige, og om de svære emner. Jeg er en person, der synes at relationen mellem mennesker er en af de vigtigste ting at arbejde med og fokusere på, hvorfor det også ligger mig meget nært, at de mennesker jeg taler med føler at vores relation er god. Derudover mener jeg at samtaler mellem mennesker både inspirerer og udvikler begge parter, inkl. behandleren.

Så hvis du har lyst til at arbejde med dig selv, i samarbejde med mig, er samtaleterapi måske det rigtige for dig, og du skal være meget velkommen til at kontakte mig via mail: psykolog@helenehovmann.dk