Individuelle samtaler

Livet er en lang udviklingsproces, hvor det enkelte menneske flere gange befinder sig i situationer, der kræver stor selvindsigt at håndtere. For nogle mennesker kan visse situationer være meget udfordrende og krævende, og for andre opstår der forhindringer undervejs, der kan virke uoverkommelige. Følelsen af ikke at have kontrol over egen tilværelse, og ikke føle, at man lever sit liv i overensstemmelse med sine egne værdier eller identitet, kan for nogle resultere i en mere gennemgribende krise, der kæder både fortid, nutid og fremtid sammen. Dette kan især virke forstyrrende for, at man for alvor kan glæde sig over nuet, udnytte egne ressourcer optimalt, og til fulde indtage alle de muligheder livet rummer. I sådanne tilfælde kan det være at man trækker sig fra sit netværk, isolerer sig og mangler overskud og lyst til det man plejede. Tanker og følelser bliver så komplicerede, identiteten forstyrret eller sorgen så dyb, at samtaler eller hos en psykolog, er det der skal til for at hjælpe én videre og igen få det bedste ud af livet.

Går man selv og forsøger at håndtere situationen, kan det på længere sigt føre til generel utilfredshed og manglende livsglæde. Lever vi triste og forvirrede liv, uden at få hjælp, kan utilfredsheden udvikle sig til et liv præget af meningsløshed. Måske har man oplevet at det er umenneskeligt svært at ændre på tankerne når man er nået til denne følelse. Vi har alle en lang række tillærte handlemønstre, følelsestilstande og dominerende fortællinger om os selv, som vi lever med, og lever efter, om som vi ubevidst gentager. Disse mønstre kan gøre, at vi føler, at vi står i de samme situationer gentagne gange uden at kunne skabe en forandring. Heldigvis er der hjælp at få. Samtaleterapi med en professionel kan hjælpe dig til at blive mere bevidst om disse mønstre og lære hvordan du enten ændrer dem eller lærer at leve med dem og dig selv, som et helt menneske.

Som psykolog og som menneske er det min erfaring, at enhver krise kan danne grobund for udvikling og større selvindsigt. Ofte rummer den personlige fortælling og udfordring uanede muligheder for at blive klogere på sig selv, og udnytte sit fulde potentiale. Mit faglige ståsted udspringer af den narrative, eksistentielle og mindfulness-baserede tilgang. Derudover tror jeg også på, at kroppen skal heles samtidit og trækker på metoder fra Somatic Experiencing. I det terapeutiske rum møder jeg klienten ud fra dennes personlighed samt problematik. Samtaleterapi er en form for terapi, hvor psykologen støtter klienten i at få større indsigt og forståelse i egne tanker, handlemønstre, følelser samt kropslige fornemmelser. Ved en større forståelse og refleksion over disse elementer, kan der skabes muligheder og findes ressourcer til forandring.

Hos mig undersøger vi sammen, hvordan du forholder dig til dig selv, dine omgivelser og de forudsætninger du bærer med dig. Du er eksperten og jeg er din samarbejdspartner. På den måde kan vi finde frem til, hvordan du ser dig selv, og du vil blive i stand til at håndtere din situation, på dine præmisser og forhåbentlig med en fornyet fortælling og følelse af identitet og resiliens.

Terapi fjerner ikke nødvendigvis dine udfordringer, men den giver dig styrken og overblikket til at skabe forandring og mestre livet – også når det er svært.

Klik på FAQ-knappen og læs mere om hvordan et terapiforløb kan se ud:

FAQ

Emner, som jeg oftest arbejder med i individuel terapi

Spædbarnsdød

Har du mistet dit spædbarn? Klik her for at læse mere.

Traumebearbejdning
Regulering af Nervesystemet og Angsthåndtering

Læs om angst håndtering HER og læs om regulering af nervesystemet HER.

Kontakt:

Mobil

26240184 (sms/opkald)

Email

psykolog@helenehovmann.dk

(besvares indenfor 24 timer på hverdage)

Adresse

Blegdamsvej 112A, 2100 Kbh Ø

Åbningstider

Tirs – Fre: 09.00-15.00

Andre tider kan aftales efter behov