Partnervold

Psykisk og fysisk vold i nære relationer

Partnervold kan udmønte sig både psykisk og fysisk. Begge dele er strafbart og skadelige for offerets mentale helbred.

Hvis du oplever systematisk partnervold kan det være svært at bryde ud af. Det er der mange grunde til, men en af de største faktorer er isolation og det traumebånd, som kan opstå i voldelige relationer.

Traumebånd

I en psykisk/fysisk voldelig relation kan der opstå det som kaldes et traumebånd. Båndet dannes på baggrund af en følelsesmæssig stærk og usund tilknytning til den voldelige part. Båndet gør det svært at forlade forholdet og forstærkes af volden. Noget af det sværeste, men vigtigste, er at bryde med det bånd, hvis man vil bryde relationen. Mange beskriver at de har en stærk trang til at være tæt på den voldelige part for på en måde at føle sig sikker. Traumetbåndet opstår også fordi den voldsramte ønsker at sikre sig den voldelige parts gunst og for at sikre sig at der ikke opstår mere vold eller flere ubehagelige situationer. Den usagte magtubalance, der ligger i relationen forstærkes og knytter dem sammen, og den voldelige part kan fortsætte med at udøve volden fordi den voldsramte hele tiden forsøger at reparere, knytte sig, mildne temperamentet mm. I virkeligheden er der tale om rå emotionel overlevelse og et forsøg på at dulme nervesystemet, som ofte vil være i konstant alarmberedskab. Der er således både tale om overlevelse og neurologiske responser i hjernen, som også er med til fastholde det usunde bånd. 

Både psykisk og fysisk vold kan skabe traumebåndet.

Definition af psykisk vold

Psykisk vold i nære relationer er gentagne handlinger, som nedgør, ydmyger, krænker, manipulerer, truer eller isolerer. Handlingerne kan ske i affekt eller være planlagte og have til formål at kontrollere eller begrænse den voldsudsattes livsudfoldelse (kilde: www.levudenvold.dk)

Definition af fysisk vold

Fysisk vold er en fysisk handling, der – uanset formålet – krænker en anden persons integritet, og som kan skræmme, smerte eller skade personen.

Fysisk vold er den form for vold, som er mest synlig, fordi den ofte efterlader synlige mærker og giver fysisk smerte. I værste fald kan fysisk vold være livsfarlig (Kilde: www.socialstyrelsen.dk)

HUSK – Du er ikke alene – der er hjælp at hente

Oplever du partnervold kan du henvende dig hos mig for en anonym samtale. Er du i fare kan du henvende dig på et af landets krisecentre og få akut hjælp til både dig og dine børn. Lev uden Vold har en hotline, hvor du kan ringe døgnet rundt på 1888 helt anonymt, og få hjælp og rådgivning med det samme. Og lulutalk.dk har en chatfunktion, hvor du kan skrive med andre kvinder i samme situation.

Kontakt mig her:

Mobil

26240184 (sms/opkald)

Email

psykolog@helenehovmann.dk

(besvares indenfor 24 timer på hverdage)

Adresse

Blegdamsvej 112A, 2100 Kbh Ø

Åbningstider

Tirs – Fre: 09.00-15.00

Andre tider kan aftales efter behov