Parterapi

Uanset hvilke bedrifter du har opnået i dit liv, og uanset hvordan det går med din karriere, venner, børn eller i din fritid, så er det oftest sådan, at livskvalitet allermest beror på kvaliteten af dit mest intime forhold. Hvis du ikke finder glæde og mening i i din næreste relation, vil du have sværere ved at have overskud til at leve og udnytte dit fulde potentiale på alle livets områder. De personer vi elsker, giver os både de største udfordringer og de største muligheder for at udvikle os.

Når to mennesker møder hinanden og bliver forelskede, sker det oftest med den største passion og affektion for den anden. Der bliver skabt en helt speciel verden for disse to mennesker, som udelukkende handler om samværet og kærligheden mellem disse to. Tiden forsvinder, og for en stund lukkes den ydre verden ude. Man behøver intet andet end hinanden, og man fokuserer helhjertet på ens partner og hvad han/hun har af behov.

Efter et stykke tid kan der ske det, at man begynder at opstille en række forventninger og krav til sin partner, om hvordan hverdagen skal se ud, hvordan partneren skal opføre sig, eller ikke opføre sig, og i det hele taget hvordan forholdet bør være. Her får kærligheden svære vilkår, fordi der stilles spørgsmålstegn ved om den kærlighed man modtager, er god nok og opfylder ens behov. Denne forandring kan opstå på alle tidspunkter i forholdet og sker ofte uden at man lægger mærke til det. Gennem indsigt og større forståelse for disse processer, kan man undgå at det bliver en vane, der til sidst ødelægger forholdet. Når parforholdet når dette punkt, er det værd at se på hvad der influerer begge parter, og hvilke værdier de handler ud fra. Når vi er frustrerede eller mangler lyst og glæde i parforholdet, er det ofte fordi vi føler at vores værdier bliver overtrådt eller fordi vi har sat umulige krav op for vores partner.

Parterapi kan hjælpe parret med at skabe en forandring i deres forhold, ved at finde frem til hvilke behov og forventninger de hver især har til hinanden. Derudover kan terapien hjælpe parret til at forstå parforholdets dynamik og derudfra finde frem til strategier, der kan genskabe passionen og følelsen af forbundethed. Med en professionel tovholder kan parret styrke kommunikationen og finde frem til nye måder at løse konflikter, hvor man starter med at se på sig selv, og ændre sin egen adfærd i forholdet.

Også par der er ved at gå hvert til sit kan med indsigt og redskaber fra parterapien komme igennem skilsmissen på bedste vis. Er der fælles børn, er det også muligt at se på hvordan samarbejdet mellem far og mor kan fungere optimalt for både børn og voksne.

I arbejdet med par er jeg inspireret af Anthony Robbins “7 master skills in a relationship”, der i mit perspektiv er grundlaget for et passionsfyldt og stabilt parforhold. Med udgangspunkt i disse færdigheder arbejder vi med konkrete redskaber til at udleve og mærke mere kærlighed, passion og gensidig glæde i hverdagen. Læs de 7 gode råd omkring parforhold her.

Oplever du at dit/jeres parforhold ikke giver dig den glæde og lyst til livet som du kunne ønske dig/jer, så kontakt mig og hør nærmere om hvad parterapi kan gøre for jer.