Om Psykologen

Jeg hedder Helene og autoriseret psykolog fra Københavns Universitet. Undervejs i mit studie har jeg specialiseret mig indenfor klinisk psykologi, herunder krisepsykologi, sorgarbejde, traumer, tab og generelle belastningsreaktioner i livet. Jeg søger hele tiden at udvikle min faglighed og er derfor i gang med specialistuddannelsen for psykologer i psykotraumatologi.
 
I mit arbejde som psykolog, vægter jeg et trygt og empatisk samarbejde med de mennesker, jeg taler med. Jeg sørger for rolige rammer, så der er plads og rum til at tale om de ting der er vigtige, og om de svære emner. Jeg er en person, der synes at relationen mellem mennesker er en af de vigtigste ting at arbejde med og fokusere på, hvorfor det også ligger mig meget nært, at de mennesker jeg taler med, oplever at vores relation er god og givende. Derudover mener jeg, at samtaler mellem mennesker både inspirerer og udvikler begge parter, inkl. psykologen. Jeg er meget optaget af personlig udvikling igennem kriser og arbejdet med at fremme resiliens, identitet og troen på egne værdier og egen skaberkraft.
 
Så hvis du har lyst til at arbejde med dig selv, i samarbejde med mig, er samtaleterapi måske det rigtige for dig, og du skal være meget velkommen til at kontakte mig via mail: psykolog@helenehovmann.dk eller telefon nr. 26240184.
 
Baggrund
Det har altid ligget mig nært at arbejde indenfor sorg og tab ift. barnedød, så jeg var frivillig gruppestarter fra 2009-2014 i Foreningen Forældre og Sorg (tidligere: Landsforeningen Spædbarnsdød), hvor jeg har opstartet grupper for forældre, der har mistet et spædbarn. Forudsætningen for at være gruppestarter er, at man selv har mistet et barn. I 2007 mistede jeg desværre en lille pige, hvilket grundlagde en både personlig og faglig interesse indenfor sorg, krise og traume. Jeg har sidenhen været fast besluttet på at min erfaring ikke skulle være forgæves, men til hjælp for andre.
 
Jeg har også arbejdet som både frivillig Livlinekonsulent og som daglig leder i den humanitære forening Livline i Sorgen (www.livlineisorgen.dk), der er et akut tilbud om støtte til børnefamilier, der mister enten en søskende eller en forælder.
 
Siden 2013 har jeg haft min egen praksis og arbejder med både individuel terapi for unge og voksne, samt parterapi og supervision af ikke-autoriserede psykologer. Jeg har forskellige samarbejdsaftaler i min praksis og er ydermere chefpsykolog i Dansk Krisekorps, hvor jeg udelukkende arbejder med krisepsykologiske opgaver og akut kriseintervention. Jeg arbejder ud fra de etiske principper for nordiske psykologer som du kan læse om her: Etiske principper for nordiske psykologer. Disse principper omhandler den etiske praksis for psykologer og deres klienter.


Metodisk inspiration
Jeg arbejder primært eklektisk og multiteoretisk. På den måde kan jeg arbejde med personen i fokus, hvor metoderne glider mere i baggrunden for den indviduelle situation og dermed tilpasses terapiens behov. Jeg er dog meget ærekær omkring de metoder, som jeg arbejder med og lader mig inspirere af og efteruddanner mig indenfor. Jeg arbejder med metoder, der hver især i kombination bidrager til en holistisk forståelse af den enkelte på både det sanse-, følelses- og tankemæssige plan. Metoderne, jeg benytter mig af, kan du læse mere om herunder:

  • Narrativ Terapi (link)
  • Eksistentialistisk terapi (link)
  • NARM (NeuroAffektiv Relationel Metode) (link)
  • SE (Somatic Experiencing) (link)
  • Psykodynamisk terapi (link)
  • Mindfulnessbaseret KAT (kognitiv adfærdsterapi) (link)