Multiteoretisk supervision

 

Har du brug for supervision, der er alsidig, og en supervisor som har blik for, at ikke én supervisionsmetode kan rumme alle typer af forløb eller problemstillinger, så kan det være at du kan gøre brug af multiteoretisk supervision.

Jeg tror på, at den multiteoretiske metode er den metode, der bedst kan hjælpe dig som fagperson med at hjælpe de klienter/patienter/borgere/beboere, som du arbejder med. Hvad enten du er på vej til at blive autoriseret psykolog eller arbejder som pædagog på et bosted, så kan metoden anvendes. Og i virkeligheden metoderne i kombination.

I supervisionen arbejder vi med at matche den enkelte problemstilling eller case, til den rette metode. Metoderne, som jeg anvender spænder bredt fra systemisk og narrativ til det eksistentialistiske og det psykodynamiske. Har du behov for psykotraumatologisk supervision fordi du arbejder med traumatiserede klienter, er det også en metode, jeg praktiserer.

Har du brug for supervision og kunne tænke dig at prøve noget i tråd med ovenstående, så kontakt mig endelig for at høre mere om muligheder og priser. Send mig gerne en mail på psykolog@helenehovmann.dk og fortæl mig om de ønsker, du har til supervisionen. Jeg glæder mig til at høre fra dig.

 

Teorier

Narrativ supervision

Narrativ supervision er en tilgang til supervision, der fokuserer på at udforske og forstå de fortællinger, som fagfolk og klienter skaber om deres arbejde og liv. Denne tilgang er baseret på narrativ terapi, der blev udviklet af Michael White og David Epston i 1980’erne.

I narrativ supervision er målet at hjælpe den professionelle med at udforske og forstå de historier, de fortæller sig selv om deres arbejde, klienter og professionelle udfordringer. Dette gøres gennem en refleksiv og dialogisk proces, hvor supervisoren stiller spørgsmål og hjælper den professionelle med at udforske, hvordan deres fortællinger påvirker deres praksis.

Eksistentialistisk supervision

Eksistentiel supervision er en tilgang til vejledning og støtte, der trækker på eksistentielle filosofiske ideer for at hjælpe enkeltpersoner med at udforske og forstå de dybere spørgsmål om eksistens og meningen med livet, som de kan opleve i deres professionelle arbejde eller personlige liv. Denne form for supervision fokuserer på at skabe en rummelig og reflekterende atmosfære, hvor supervisoren og den superviserede kan udforske de eksistentielle temaer og dilemmaer, der kan påvirke den superviseredes trivsel og beslutningsproces.

Psykodynamisk supervision

Formålet med psykodynamisk supervision er at hjælpe terapeuten med at forstå og arbejde med de dybere psykologiske processer, der påvirker klienten og terapeutens relation til klienten. Dette inkluderer at udforske ubevidste dynamikker, overføring og modoverføring, samt terapeutens egne følelser og reaktioner i terapirummet.

Psykotraumatologisk supervision

Formålet med psykotraumatologisk supervision er at styrke terapeutens evner til at arbejde effektivt og etisk med klienter, der har været udsat for traumatiske oplevelser. Dette kan omfatte at udvikle en dybere forståelse af traumeteori, behandlingsmetoder og terapeutisk relation.

Kontakt:

Mobil

26240184 (sms/opkald)

Email

psykolog@helenehovmann.dk

(besvares indenfor 24 timer på hverdage)

Adresse

Blegdamsvej 112A, 2100 Kbh Ø

Åbningstider

Tirs – Fre: 09.00-15.00

Andre tider kan aftales efter behov