Sorg og sorgreaktioner

 

Der kan være rigtig meget at forholde sig til i tiden lige efter, du har mistet en nærtstående. Tanker og følelser som overvælder dig og praktiske beslutninger der skal træffes på kort tid. Måske er det ovenikøbet første gang, du oplever et dødsfald i familien.

Og hvem skal du støtte dig til eller tale med?

 Når vi som mennesker befinder os i en akut krise fordi vi mister en nærtstående, kastes vi ud i et virvar af følelser. Det kan være rigtig svært at være i en periode i ens liv, hvor man ikke kan genkende de samme følelsesmæssige reaktioner som man kender. Faktisk kan man føle sig som en helt anden – en ny og forandret udgave af sig selv.

Sorg er i princippet ikke en decideret følelse, men snarere en tilstand, hvor man kan opleve mange turbulente følelser på samme tid.

Måske du kan nikke genkendende til:

        –  At føle dig ensom og alene med din store sorg over tabet og savnet
        –  At føle sig vred og uretfærdigt behandlet af skæbnen/livet/Gud
        –  At føle skyld og skam
        –  Indimellem at føle glæde og huske på alle de gode minder, og undres over dette
        –  Ikke at kunne finde indre ro eller mening med dit tab
        –  At savne din nærtstående så meget at det gør fysisk ondt.
        –  At føle at ingen forstår dig, så du isolerer dig.
        –  Ikke at kunne forstå hvorfor det skete, eller hvordan det kunne ske for lige netop dig.
        – At føle dig forvirret, og i tvivl om hvordan du skal håndtere alle de mange følelser.

Det er en stor udfordring at skulle håndtere disse mange tilstande, følelser og tanker på een gang. Derfor er det enormt vigtigt at du har nogle at tale med og et godt netværk af venner og familie, som står klar til at lytte. Du kan også møde andre som har prøvet det samme i nogle af landets sorggrupper.

Kontakt mig gerne for at booke en tid, så vi sammen kan finde ud af, hvad du/I har brug for.

Toproces-modellen

“Dual process model of bereavement” er en teoretisk tilgang inden for sorgpsykologi, der beskriver, hvordan mennesker håndterer sorg og tab. Denne model er udviklet af Margaret Stroebe og Henk Schut og blev først introduceret i 1999.

Modellen er en teori, der forklarer, hvordan mennesker håndterer tab og sorgreaktioner, hvor sorgbearbejdningen sker gennem to hovedprocesser eller spor.

Tabsorienteret proces
Fokuserer på den smerte og sorg, der opstår som følge af tabet af en nærtstående. I denne proces opleves og udtrykkes forskellige følelser som fx tristhed, vrede og savn. Særligt forholder personen sig til relationen til den nærtstående, da personen og tilknytningen til denne er vigtig og har haft en stor betydning i livet. I processen er man bagudskuende og fokuserer på det, der var engang og det som skete.

Genskabelse/gendannelse/restaurering
Denne proces fokuserer på at vende tilbage til en mere normal tilværelse og finde glæde og livslyst igen. Det indebærer fx at tage skridt til at gendanne en balance mellem og livsglæde, fokusere på dagligdagens opgaver og engagere sig i positive aktiviteter. Der er også en naturlig sondering mod fremtiden og en længsel mod et liv, der igen fungerer godt.

Balance/pendulering
Ifølge denne model skifter folk mellem disse to processer i løbet af deres sorgrejse. Sorg er en individuel proces, og ikke alle oplever den på samme måde. Modellen viser betydningen af at skabe balance mellem disse to processer. Der er ikke en rigtig måde at sørge på, men den “sunde sorg” handler om både at tillade sig selv at sørge samtidig med at genfinde en ny normalitet i livet, hvor tabet og relationen til ens nærtstående består.

Nedenfor vises en dansk version af modellen:

Kilde: Munksgaard.dk

 

Kontakt:

Mobil

26240184 (sms/opkald)

Email

psykolog@helenehovmann.dk

(besvares indenfor 24 timer på hverdage)

Adresse

Blegdamsvej 112A, 2100 Kbh Ø

Åbningstider

Tirs – Fre: 09.00-15.00

Andre tider kan aftales efter behov