Eksistentielle kriser

Har du på det seneste oplevet at du ikke kunne genkende dig selv, dine tanker eller følelser? Måske har du været ude af stand til at gøre de ting du plejede at holde af, ting som pludselig føles fremmede. Du føler måske at noget er forandret og det har stået på gennem lang tid, men det er først nu at du virkelig lægger mærke til at du ikke har lyst til at fortsætte på denne måde.

Når vi som mennesker bliver bevidste om at vi ikke lever vores liv på den måde vi gerne vil det, og ikke ser os i stand til at ændre situationen, kan det udløse en form for livskrise. Nogle gange ved vi med sikkerhed hvorfor denne tilstand inden i os er opstået. Måske har du endda været ude for en forfærdelig oplevelse, mistet en kær, gennemgået en skilsmisse, mistet dit job eller været pårørende til en person med fysisk eller psykisk sygdom. I sådanne tilfælde oplever mange, at de efterfølgende befinder sig i en form for eksistentiel livskrise, hvor der stilles spørgsmål til hele livets eksistens.

I andre tilfælde kan det også ske, at det er svært at finde ud af hvad der har udløst krisen eller den manglende lyst til tilværelsens vilkår. Derfor bliver det måske endnu sværere at finde ud af hvad der skal gøres for at udvikle evnerne til at håndtere udfordringerne. Og hvordan skaber man så mening med sin eksistens – med livet?

Går man selv og forsøger at håndtere situationen uden at lykkes, kan det på længere sigt føre til generel utilfredshed og manglende livsglæde. Lever vi triste og forvirrede liv, uden at få hjælp, kan utilfredsheden udvikle sig til et liv præget af meningsløshed. Måske har man oplevet at det er umenneskeligt svært at ændre på sine tanker. Vi har alle en lang række tillærte handlemønstre, følelsestilstande og vaner, som vi lever med, og lever efter, om som vi ubevidst gentager. Disse mønstre kan gøre, at vi føler at vi står i de samme situationer gentagne gange uden at opleve en forandring. Og det bliver svært at handle. Heldigvis er der hjælp at få. Samtaleterapi med en professionel kan hjælpe dig til at blive mere bevidst om disse mønstre og lære hvordan du enten ændrer dem eller lærer at leve som et helt menneske i en verden og en tilværelse som giver mening for dig.

Jeg er meget optaget af eksistentialistisk samtaleterapi. I denne samtaleterapi vil der være praktiske øvelser, som kan hjælpe dig til at forstå dig selv bedre, så du kan finde den vej du ønsker dit liv skal udforme sig. Ofte handler det om den historie vi fortæller om os selv. Det er denne fortælling der viser hvilken betydning du lægger i de ting du gør, og den måde du opfatter dig selv på. Jeg arbejder meget med hvordan man selv kan skabe en mening med sin tilværelse. Forfærdelig oplevelser er meningsløse, men den måde du håndtere dem på kan godt give mening for dit videre liv. Hos mig vil jeg tilbyde dig forskellige perspektiver på, hvordan man kan handle eller tænke anderledes. Og gennem forskellige øvelser eller eksistentielle spørgsmål kan du blive mere fortrolig med din historie og dig selv, så du kan skabe lige det liv du ønsker.